สาขา พิษณุโลก

1.เอ็ม เมด คลินิกเวชกรรม พิษณุโลก

192/1 หมู่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง

อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

Facebook:M Med Clinic Phisanulok เอ็มเมดคลินิกพิษณุโลก

line@:@mmedclinic

โทร. 063-0819994,055-000521

แผนที่ สาขาพิษณุโลก (Google map)